Drept comercial si corporatist

  • Redactare  si revizuire contracte de vanzare cumparare, inchiriere, leasing financiar şi leasing operaţional, distributie, prestari servicii, barter, novaţie, cesiune de creanţe, stipulaţie pentru altul, sponsorizare etc., asociere în participaţiune, contracte de consultanţă, contracte de management, contracte de mandat, contracte de comision etc, realizare concilieri, reprezentare in litigii comerciale, inclusiv recuperare debite (somatii de plata/drept comun), redactare diverse acte cu certificarea datei si a partilor, colaborare cu organele abilitate in vederea punerii in executare a sentintelor judecatoresti;
  • Consultanta si asistenta juridica privind infiintarea de societati comerciale si organizatii non-profit (asociatii, fundatii etc.), obţinerea de autorizaţii de funcţionare, modificari de acte constitutive, marire/reducere de capital social, fuziuni, divizari, transformari, asistenta asociatilor sau actionarilor in cadrul adunarilor generale ordinare si extraordinare, activitati juridice adiacente preluarii de firme aflate in procedura falimentului, urmarirea valorificarii activelor acestor societati, negocieri directe cu privire la preluarile de active, sau indirecte cu institutiile implicate, joint-venture şi parteneriate , consultanţă privind activitatea curentă.